AMBULANCE MEDITRANS s.r.o. Praha 4

 
Nestátní zdravotnické zařízení AMBULANCE MEDITRANS, s.r.o., bylo založeno v roce 1991 jako jedna z prvních nestátních zdravotnických záchranných a dopravních zdravotnických služeb v České republice se sídlem v Praze 4. Svoje služby v současnosti poskytuje na území České i Slovenské republiky, kde působí dceřinná společnosti SOS MEDITRANS SLOVAKIA.

Ambulance Meditrans disponuje nejen spičkovým technickým vybavením, týmem dobře připravených profesionálů lékařů, zdravotních sester, záchranářů a řidičů sanitních vozů, ale především aplikovaným know-how a zkušeností z realizace tisíců zásahů. Organizační a technické zvládnutí řady souběžných požadavků na zabezpečení zdravotnické dopravy, včetně repatriací z různých částí světa jsou pro nás samozřejmostí. Vysoká odbornost výkonů lékařů, zdravotních sester a posádek sanitních vozů či speciálních leteckých ambulancí, spolu s maximální flexibilitou a spolehlivostí jsou základními atributy naší práce. Jsou také důvodem, proč se AMBULANCE MEDITRANS stala partnerem nejen pro všechny domácí zdravotní pojišťovny, ale navíc pro řadu renomovaných komerčních pojišťoven, evropských asistenčních společností a automotoklubů. V roce 2002 bylo zařízení jako první ve své odbornosti v ČR certifikováno pro zavedení systému řízení kvality dle normy ISO 9001:2000 a následně dle normy ISO 9001:2008 do roku 2015.

Dispečerské pracoviště přijímá požadavky na realizaci mezinárodních zásahů nepřetržitě, 24 hodin denně, 365 dní v roce. Požadavek je neprodleně vyhodnocen a konzultován s lékařem zařízení. Dle povahy přepravy a vyžádaných dispozic a se zásadním ohledem na zdravotní stav pacienta a potřebné odborné zajištění při převozu pro klienta zabezpečíme odpovídající ambulanci, speciální sanitní letadlo, vrtulník nebo dopravu pacienta zkombinujeme s využitím pravidelného leteckého spoje.

Kromě zásahů, kdy přepravujeme pacienty do ČR po úrazu či nemoci v cizině, ale i do zahraničí z českých a slovenských nemocnic, velkou částí naší činnosti jsou tzv. zajištěné převozy za podmínek přednemocniční neodkladné péče. Tyto se realizují např. tehdy, když je třeba přepravit pacienta z lůžkového zařízení standardního typu do specializovaných center, při pokračujícím odborném sledování potřebných parametrů pacienta, za asistence lékaře nebo zdravotní sestry specialistky, při využití všech nejmodernějších přístrojů. Jako jedno z mála zařízení jsme schopni přepravovat i pacienty s napojením na mimotělní krevní oběh a mimotělní okysličování.

Do služeb, poskytovaných společností Ambulance Meditrans s.r.o. patří i tzv. zdravotnické asistence. Jedná se o přítomnost lékaře a/nebo specializované zdravotní sestry, společně s ambulancí a osádkou na místě konání společenské, kulturní, sportovní, zábavní či jiné firemní události. Spolehlivost a vysoká úroveň zabezpečení našich služeb je využívána nyní zahraničními filmovými produkcemi, přes PR agentury, po prestižní sportovní eventy, např. jezdecké závody či polo, i akce renomovaných automobilek.

Rovněž vzdělávání a výcvik v neodkladné pomoci je jednou z významných činností zdravotnického zařízení Ambulance Meditrans. V řadě společností, včetně nadnárodních, realizujeme na míru připravený plnohodnotný výcvik, za použití nejmodernějších didaktických pomůcek. Firma tímto způsobem nejen naplní ustanovení zákoníku práce, ale především umožní svým zaměstnancům získat dovednost, která zachrání život.

Přečtěte si více o našich službách >>>

Kontaktní údaje: 

Dispečink s nepřetržitým provozem:

zdravotnictví

 - na celém území ČR bez předvolby
- za místní hovorné při volání z pevné linky


 tel.: +420 244 471 072
 fax: +420 244 472 910

Adresa:
Modřanská 307/98 147 00, Praha 4

E-mail:
 callcenter@ambulance-meditrans.cz