AKTIVITY

Poskytujeme služby s vysokou přidanou hodnotou

PŘIJETÍ POŽADAVKU

Dispečerské pracoviště přijímá požadavky na realizaci přeprav nepřetržitě, 24 hodin denně, 365 dní v roce. Požadavek je neprodleně vyhodnocen a konzultován s lékařem zařízení. Dle povahy požadavku a vyžádaných dispozic a se zásadním ohledem na zdravotní stav pacienta a potřebné odborné zajištění při převozu pro klienta zabezpečíme odpovídající ambulanci, speciální sanitní letadlo, vrtulník nebo dopravu pacienta zkombinujeme s využitím pravidelného leteckého spoje.

Přeprava pacientů neodkladné péče, transporty intenzivní péče

Zajišťujeme našim klientům kontinuitu terapie během přepravy mezi zdravotnickými zařízeními, a to na základě smluv se všemi zdravotními pojišťovnami v ČR a ve spolupráci s mnohými Územními středisky ZZS. Jako jedno z mála zařízení jsme schopni přepravovat i pacienty s napojením na mimotělní krevní oběh a mimotělní okysličování.

Repatriace, dálkové transporty

Neoddělitelnou součástí našich činností jsou transporty klientů z či do zahraničí, se kterými máme více jak třicetiletou zkušenost. Příjem požadavků je koordinován na Operačním středisku a od samotného počátku kontrolován lékařskou supervizí probíhajícího případu. Transporty zajišťujeme jak pozemní ambulancí, přizpůsobenou pro dlouhé přepravy, tak linkovými letadly či speciálními leteckými ambulancemi nebo jejich vzájemnou kombinací.

Transplantační program - transporty týmů, orgánů, krve a buněk k transplantacím

Naše organizace je vitální součástí zabezpečení všech typů transportů, nutných pro hladký průběh Národního transplantačního programu, a to jak převozu týmů a odborníků či orgánů k transplantacím, či převozů dárců v podmínkách pokračující neodkladné péče. Součástí těchto služeb je též distribuce krve a krevních derivátů, buněk či tkání za kontinuálního dohledu a sledování přepravy za stanovených podmínek tkáňového zařízení.

Zdravotnická dopravní služba

Doprava nemocných k ošetření, vyšetření nebo léčení do/z pražských zdravotnických zařízení.

Zdravotnické asistence

Podílíme se na zabezpečení zdravotnických asistencí pro film, sport či společenské akce. Naší předností je především dlouholetá zkušenost při plánování takových akcí, možnost aktivní konzultace při vytváření aktuálního návrhu zdravotnického zabezpečení.

Výuka

Pro Vás či Vaši organizaci jsme schopni zabezpečit interaktivní kurzy první pomoci či kardiopulmonální resuscitace podle aktuálních doporučených postupů. Zabezpečujeme po dohodě i základní kurzy pro pracovníky dopravních zdravotnických služeb. Jako jediní v ČR provádíme interaktivní kurzy pro specialisty Integrovaného záchranného systému v rámci programu XVR – počítačové simulace řešení mimořádných situací všech složek Integrovaného záchranného systému.