Měsíc: Březen 2018

Home/Březen 2018

CVIČENÍ BIOHAZARD TÝMU

O tomto víkendu proběhlo pravidelné cvičení členů Biohazard týmu Ambulance Meditrans s.r.o. Metodické zaměstnání spočívalo v zajištění pacienta, jeho izolaci v podtlakovém izolačním prostředku a kompletní dekontaminaci. Pravidelné nácviky postupů zajišťují připravenost týmu na nasazení při transportu pacienta s vysoce nakažlivou nemocí. Za spolupráci na cvičení děkujeme HZS Středočeského kraje...

Continue Reading

VÝROČNÍ ZPRÁVA TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ROK 2017

Výroční zpráva tkáňového zařízení za rok 2017 podle § 4 zákona č. 296/2008 Sb., o lidských tkáních a buňkách a § 10 vyhlášky č. 422/2008 Sb., o jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka. K nahlédnutí zde: Výroční zpráva TZ 2017

Continue Reading