CVIČENÍ BIOHAZARD TÝMU

O tomto víkendu proběhlo pravidelné cvičení členů Biohazard týmu Ambulance Meditrans s.r.o. Metodické zaměstnání spočívalo v zajištění pacienta, jeho izolaci v podtlakovém izolačním prostředku a kompletní dekontaminaci. Pravidelné nácviky postupů zajišťují připravenost týmu na nasazení při transportu pacienta s vysoce nakažlivou nemocí. Za spolupráci na cvičení děkujeme HZS Středočeského kraje a Asociaci dobrovolných záchranářů ČR, z.s. / Foto: Ambulance Meditrans s.r.o., Filip Stach 2018

BIOHAZARD TÝM
Od roku 2014 zajišťuje Ambulance Meditrans s.r.o. ve spolupráci s orgány ochrany veřejného zdraví transport pacientů s vysoce nakažlivou nemocí (VNN) za podmínek přepravy pacientů neodkladné péče. Biohazard tým je dostupný 24 hodin a prošel speciálním výcvikem v Centru biologické ochrany AČR Těchonín. Skupina vyjíždí s vozidlem kategorie C dle EN ČSN 1789 vybavené transportním izolačním prostředkem s podtlakovým režimem. Aktivuje se společně s podpůrným týmem, jehož úkolem je koordinace a podpora posádky při použití osobních ochranných prostředků.