VÝROČNÍ ZPRÁVA TKÁŇOVĚHO ZAŘÍZENÍ ZA ROK 2022

Výroční zpráva tkáňového zařízení za rok 2022 podle § 4 zákona č. 296/2008 Sb., o lidských tkáních a buňkách a § 10 vyhlášky č. 422/2008 Sb., o jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka. K nahlédnutí zde: Výroční zpráva TZ 2022.