PF 2022

Děkujeme Vám za důvěru a spolupráci v roce 2021 a přejeme klidné vánoční svátky, do roku nadcházejícího co nejpevnější zdraví, štěstí a jen to nejlepší!